Advokát

Advokát Mgr. Miloš Ráboň se narodil 24. 4. 1984 v Brně. V roce 2008 ukončil denní studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, během studia působil v několika advokátních kancelářích a získal i zkušenosti z praxe v kanceláři notáře a na exekutorském úřadě.

Po ukončení studia působil v advokátní kanceláři Mgr. Romana Ambrože, se kterým i nadále spolupracuje. Od roku 2012 vykonává advokacii samostatně.

Specializuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti občanskoprávní, obchodněprávní, trestněprávní a na insolvenční právo.

Poskytuje právní rady, konzultace a sepisy smluv, zastupuje klienty před soudy a správními orgány. Ve spolupráci s exekutorským úřadem zajišťuje vymáhání pohledávek.

Vaše jistota ve světě práva!